Language…
17 users online:  Alex, anonimzwx, cyber47509,  Donut, Green, Hammerer,  Lazy, magianegra21, MarioriaM, mathie, Phyll, signature_steve, sinseiga, slimesoup, underway, yoshi9429, Zavok - Guests: 230 - Bots: 94
Users: 64,441 (2,490 active)
Latest user: Victor90

Vietnamese

Originally posted by chineesmw
Hy vọng rằng có một số hack SMW việt ra khỏi đó. ^. ^


Bạn có chơi Mario nữa à?

Bạn nghĩ sao về bản hack này?

Mình cũng là người Việt đây. Thế mà mình cứ tưởng mỗi mình là người Việt ở SMWC chứ
-------------
My hacks:
Bowser's Castle (finished)
Bowser's Castle 2 (finished)
Super Mario World - Mushroom Revolution (Work in progress)
Layout by Koopster