Language…
16 users online: 1UPdudes,  AmperSam, GamesInTweed, GangsterJerby, Humpty Dumpty Magazine, jirok1, Josuke Yoshikage, MarsAmpere, NovaDelta, Ontwikseltsaar, RenkoV2, revolug, signature_steve, SmashNcrab, SolveForX,  xHF01x - Guests: 109 - Bots: 176
Users: 62,815 (2,618 active)
Latest user: Vanilla_salmonella

Vietnamese

Originally posted by chineesmw
Hy vọng rằng có một số hack SMW việt ra khỏi đó. ^. ^


Bạn có chơi Mario nữa à?

Bạn nghĩ sao về bản hack này?

Mình cũng là người Việt đây. Thế mà mình cứ tưởng mỗi mình là người Việt ở SMWC chứ
-------------
My hacks:
Bowser's Castle (finished)
Bowser's Castle 2 (finished)
Super Mario World - Mushroom Revolution (Work in progress)
Layout by Koopster